เอซีมิลาน ยุคปี 2003-2004 แข็งแกร่งเกือบจะทุกตำแหน่ง ยกเว้นแค่ดีด้าที่อาจจะเป็นจุดอ่อนสุดของทีม

เอซีมิลาน ยุคปี 2003-2004 แข็งแกร่งเกือบจะทุกตำแหน่ง ยกเว้นแค่ดีด้าที่อาจจะเป็นจุดอ่อนสุดของทีม

เอซีมิลาน ยุคปี 2003-2004 แข็งแกร่งเกือบจะทุกตำแหน่ง ยกเว้นแค่ดีด้าที่อาจจะเป็นจุดอ่อนสุดของทีม